Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Rewolucja październikowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Dojście do władzy bolszewików

Ostatnio komentowane
tekst dobry
zygus • 2017-12-10 17:07:12
fajne
abla • 2017-12-10 16:07:55
cdsgbd
kloa • 2017-12-10 10:58:14
Wolę jeden spójny tekst jak tutaj https://speakin.pl/okresy-warunkowe-angielski/ a nie ...
Karolina • 2017-12-10 10:16:03
ruda
sedeyuze • 2017-12-08 10:58:42
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Rewolucja październikowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Dojście do władzy bolszewików

Obalenie w lutym 1917 roku caratu doprowadziło do znacznego osłabienia wewnętrznego Rosji, jak również powiększenia i tak znacznego chaosu w szeregach armii. Nowy ośrodek władzy, jakim stał się Rząd Tymczasowy, z Gieorgijem Lwowem, potem zaś Aleksandrem Kiereńskim na czele nie był w stanie zapanować nad wojskiem. Słynny rozkaz nr 1, wydany przez Kiereńskiego wprowadzał wybór oficerów przez żołnierzy i praktycznie znosił dyscyplinę, co doprowadziło do kompletnej demoralizacji i upadku autorytetu. Władza centralna w kraju była niezwykle słaba, a coraz większe znaczenie zaczęły mieć ruchy odśrodkowe. Dodatkowo osłabiła ją tzw. „afera Korniłowa” - nieudany pucz wojskowy, przeprowadzony w sierpniu 1917 roku przez wyższych wojskowych.

W tej sytuacji przewagę miały organizacje o zwartym systemie i jasno ustalonych kryteriach, które dodatkowo potrafiły zdobyć poparcie wśród zrewolucjonizowanego społeczeństwa. W połowie roku 1917 do Rosji powrócił przywódca partii bolszewików, Włodzimierz Iljicz Lenin. Partia bolszewicka nie była w owym momencie liczna, ale jej członkowie potrafili sformować sojusz z innymi, znacznie silniejszymi stronnictwami socjalistycznymi (m.in. umiarkowani mienszewicy),

Polecamy również:

  • Rewolucja lutowa (1917) - przyczyny, przebieg, skutki. Obalenie caratu w Rosji

    Sytuacja gospodarcza w Rosji na przełomie roku 1916 i 1917, połączona z klęskami na froncie i spadkiem zaufania do monarchii powodowały wzrost napięcia społecznego, zwłaszcza w najbiedniejszych, najbardziej dotkniętych przez wojnę warstwach społecznych. Coraz bardziej ożywiały się nastroje rewolucyjne, przejściowo... Więcej »

  • Traktat brzeski (1918) - przyczyny, postanowienia, skutki

    Wybuch rewolucji październikowej w roku 1917 i wiążący się z tym chaos w Rosji został przyjęty w Niemczech z entuzjazmem. Liczono bowiem na to, że nowa władza będzie skora do podpisania pokoju. Istotnie, już 15.12.1918 roku Państwa Centralne zawarły z nową władzą bolszewicką rozejm, rozpoczęły się też daleko idące... Więcej »

  • Feliks Dzierżyński - biografia, działalność

    Feliks Dzierżyński urodził się 11.09.1877 roku w Oziembłowie, znajdującym się na terenie Imperium Rosyjskiego. Pochodził ze starej, średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Po śmierci ojca rozpoczął naukę w gimnazjum w Wilnie, dokąd przeniosła się jego rodzina. Nigdy jednak nie udało mu się osiągnąć dobrych... Więcej »

Komentarze (0)
4 + 1 =