Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.

Powstanie Chmielnickiego - przebieg

Ostatnio komentowane
wiec blogi sa spoko podobaja mi siem i niech Ranma sie nie złości a jak jest źle to nie...
Durgesh • 2014-12-21 15:00:08
Wiem, O CZYM PISZESZ;)Choć zaskoczenie tu Mnie spktoało małe!Siedziałam w Twej Galerii...
Jason • 2014-12-21 14:59:37
Snakes, skeletons, and sunegassls--you're right, Kevin: I'm fascinated! That's quite a re...
Khan • 2014-12-21 14:56:00
1 cover your mouth 1 cover your mouth with your hand2 make a wish into it3 close your h...
Milton • 2014-12-21 14:54:20
Często jest tak, że wybierając orainazgtora wycieczki, kierujemy się głf3wnie ceną. ...
Andrew • 2014-12-21 14:53:12
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pierwszy rejestr kozacki został sporządzony w roku 1572. Wówczas to kozacy rejestrowi poza żołdem otrzymali również swoisty immunitet – przestali od tej pory podlegać jakiejkolwiek władzy administracyjnej. Monarcha polski chciał przez to zaniechać najazdów Kozaków na ziemie tureckie. Jednak w kolejnych latach dochodziło często do walk między Kozakami a Tatarami oraz napadami tych pierwszych na czarnomorskie wybrzeża Turcji.

Ostatecznie zaniechanie przez króla polskiego Władysław IV Wazę planów wojny z Turcją oraz zwiększenie rejestru kozackiego – doprowadziły do wzrostu niezadowolenia wśród Kozaków. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego.

Powstanie Chmielnickiego – Przebieg

Pierwszy etap powstania Chmielnickiego przypada na lata 1648 – 1649. W pierwszym roku zmagań zbrojnych nastąpiła klęska wojsk koronnych pod Żółtymi Wodami, Korsuniem oraz Pilawcami. Kozacy opanowali wówczas niemal całą Ukrainę i dotarli pod Lublin i Zamość.

W toku walk doszło również do rozszerzenia się na Ukrainie powstania ludowego. Było ono wymierzone przeciwko szlachcie, klerowi katolickiemu i unickiemu oraz Żydom. Wobec zmian na Ukrainie w Koronie powstały dwie tendencje

Polecamy również:

 • Bitwy pod Żółtymi Wodami, Korsuniem, Piławicami, obrona Zbaraża (1648-1649) - opis

  Powstanie Chmielnickiego trwające w latach 1648 – 1658, było skierowane przede wszystkim przeciwko magnaterii oraz szlachcie polskiej. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania stała się polityka prowadzona w XVII wieku przez ówczesnego króla – Władysława IV Wazę. W pierwszym roku konfliktu...

 • Bitwa pod Beresteczkiem i bitwa pod Batohem - przyczyny, przebieg, skutki

  W pierwszym etapie powstania Chmielnickiego, przypadającego na lata 1648 – 1649, strona polska odniosła trzy klęski militarne w bitwach pod – Żółtymi Wodami, Korsuniem oraz Piławcami. Wszystkie te wydarzenia miały miejsce w pierwszym roku zmagań z Kozakami. W kolejnym roku natomiast doszło do...

 • Ugoda perejasławska - historia. Wojna polsko-rosyjska (1654-1667) - przyczyny, bitwy, skutki

  W efekcie polityki prowadzonej przez władzę centralne w Polsce, w roku 1684 doszło do wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego. W pierwszym etapie powstania kozackiego przewaga leżała po stronie Kozaków, a Ukraina de facto już w roku 1649 stała się niezależnym państwem. Powstała wówczas władza kozacka...

 • Rozejm andruszowski - warunki, postanowienia, skutki

  Umiędzynarodowienie konfliktu polsko – kozackiego miało miejsce za sprawą ugody perejasławskiej z roku 1654. Wówczas to strona kozacka uznała zwierzchność oraz oddała we władanie lewobrzeżną Ukrainę carowi Aleksandrowi Michajłowiczowi.

 • Pokój Grzymułtowskiego (1686) - historia, postanowienia, skutki

  Ostatni etap wojen polsko – moskiewskich rozpoczął się po udzieleniu poparcia przez stronę rosyjską powstaniu kozackiemu pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. W połowie roku 1654 siły moskiewskie wkroczyły na Litwę, a następnie zajęły Smoleńsk oraz Wilno. W tych okolicznościach Rzeczpospolitą uratowało uderzenie...

Przepisz kod:
wczytaj nowy